ประกาศและประชาสัมพันธ์


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดกุมมะ

01/04/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับคำร้อง 14.30 น.) ณ Tatebayashishi Bunkakaikan จ. กุมมะ (ดาวน์โหลด)
Back to the list