ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

04/04/2017

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ (คลิก)
Back to the list