ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดอบรม "งานกงสุลกับการบริการประชาชน"

20/04/2017

จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอทาเทบายาชิ จ. กุมมะ

-ดาวน์โหลดรายละเอียด (คลิก)
-ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิก)
Back to the list