ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูต

25/04/2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล ดังนี้

รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล [CLICK]
Back to the list