ประกาศและประชาสัมพันธ์


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว

26/04/2017

จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับคำร้องเวลา 14.30) ณ วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว
รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
Back to the list