ประกาศและประชาสัมพันธ์


ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาอาเซียน

02/05/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น จัดการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาอาเซียน ภายใต้หัวข้อ "Challenges for ASEAN in the Changing Regional and Global Landscape" ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 - 15.35 น. ที่ Bellesalle Onarimon, Tokyo (※next to ASEAN-JAPAN Centre)
Sumitomo Fudosan Bld 1F, 6-17-21, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 
โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังปาฐกถา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ทางเวบไซต์นี้

http://www.asean.or.jp/ja/invest-info/eventinfo-2017-06/
Back to the list