ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว

15/05/2017

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ Office of Economic and Financial Affairs Royal Thai Embassy ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาทำการ

รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง [CLICK]
Back to the list