ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง ขายรถราชการที่ใช้งานแล้วโดยวิธีทอดตลาด

24/05/2017

        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะขายรถยนต์ที่ใช้งานแล้วโดยวิธีทอดตลาด ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2560 โทร 03-5789-2433 ต่อ 447
Back to the list