ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

25/05/2017

        สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ Office of Labour Affair, Royal Thai Embassy โทร 03-5422-7014, 03-5422-7015 โทรสาร 03-5422-7016 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 17.30 น. ในวันและเวลาทำการ

รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม  [CLICK]

แบบฟอร์มใบสมัคร/ประวัติย่อ  [CLICK]
Back to the list