ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว

25/05/2017

        สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว โทร 03-3582-1806 โทรสาร 03-3589-5176 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

รายละเอียดใบสมัคร/ประวัติย่อ สำนักงานเศรษฐกิจและการลงทุน  [CLICK]
Back to the list