ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูตฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง

29/05/2017

ใบสมัคร (ดาวน์โหลด)
Back to the list