ประกาศและประชาสัมพันธ์


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

29/05/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับคำร้องเวลา 14.30 น.) ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ (Tochigi Kokusai Koryu Kyokai)
รายละเอียด (ดาวน์โหลด)
Back to the list