ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว

08/06/2017

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่งล่าม ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง  [CLICK]
Back to the list