ประกาศและประชาสัมพันธ์


นิทรรศการ Thailand : Brilliant Land of Buddha ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโตเกียว

12/06/2017

นิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2017 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโตเกียว
รายละเอียดสามารถดูได้จากที่นี่ http://www.nikkei-events.jp/art/thailand/
Back to the list