ประกาศและประชาสัมพันธ์


การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560

12/06/2017

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ สถาบันภาษาต่างประเทศคันดะ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sti.chula.ac.th
Back to the list