ประกาศและประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในประเทศญี่ปุ่น

23/06/2017

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญ๊่ปุ่น (หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด (คลิก)
Back to the list