ประกาศและประชาสัมพันธ์


กิจกรรมการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ จ. เชียงใหม่

01/07/2017

ขอเชิญเข้าร่วมชมและสมัครแข่งขันการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ จ. เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (Chiang Mai Ginastera International Music Festival and Competition 2017) โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่นี่ (คลิก)
Back to the list