ประกาศและประชาสัมพันธ์


นิทรรศการ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น

20/07/2017

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางทูตไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ณ อาคารจัดนิทรรศการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 30 พ.ย. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่าง
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/da/page25_000898.html
Back to the list