ประกาศและประชาสัมพันธ์


งานครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ไซตามะ

27/07/2017

งานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ คะวะโกะเอะ นากุวะชิมินเซ็นเตอร์
Back to the list