ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงาน

31/07/2017

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการต่อไปนี้

1. รถยนต์นั่ง 4 ประตู ยี่ห้อ Toyota รุ่น Crown Royal Saloon ปี 2006 สีน้ำเงินเข้ม
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Dell รุ่น Opti-Plex 980 จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานดังต่อไปนี้  [CLICK]
Back to the list