ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าชมงานสงกรานต์ 2017

02/08/2017

จะมีขึ้นในวันที่่ 12 - 13 สิงหาคม 2560 ณ สวนโยโยงิ โดยสมาคมธุรกิจไทยในญี่ปุ่น ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและอาหารรวมทั้งไทยเครื่องดื่มไทยให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน
Back to the list