ประกาศและประชาสัมพันธ์


ขอเชิญอาสาสมัครคนไทยทุกภูมิภาคในญี่ปุ่น รายงานการจัดกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยและช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลกำไรในญี่ปุ่น

03/08/2017

(ดาวน์โหลด)
Back to the list