ประกาศและประชาสัมพันธ์


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ

23/08/2017

จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.)
ณ อำเภออูเอดะ ชิโอะดะโคะมิงคัง (DOWNLOAD)
Back to the list