ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

31/08/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่านเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ

รายละเอียดโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ดังนี้ [CLICK]
Back to the list