ประกาศและประชาสัมพันธ์


การให้บริการกงสุญสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ. ชิบะ

05/10/2017

จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. (ปิดรับคำร้องเวลา 14.30 น.)
(ดาวน์โหลด)
Back to the list