ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ปิดให้บริการงานกงสุลในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

16/10/2017

      ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเอนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จึงขอปิดการให้บริการงานกงสุลทุกประเภท และจะแจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ให้ทราบต่อไป

ประกาศ เรื่อง ปิดให้บริการงานกงสุลในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  [CLICK]
Back to the list