ประกาศและประชาสัมพันธ์


กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

17/10/2017

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list