ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง พิธีรับสิ่งของพระราชทานครั้งที่ 2

20/10/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรมนาถบพิตร ที่ได้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2560 เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ขอความร่วมมือจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ตรวจสอบชื่อและลำดับของท่านจากลิงค์ด้านล่าง

รายละเอียดพิธีฯและลำดับรายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจฯ [CLICK]
DB query error.
Please try later.