ประกาศและประชาสัมพันธ์


คอนเสิร์ต 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น โดยวง Feroci Philharmonic Winds

24/10/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นทุกท่าน และโปรดชักชวนเพื่อนฝูงของท่าน เข้าชมคอนเสิร์ต 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น แสดงโดยวง Feroci Philharmonic Winds ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 - 20.30 น. ณ Tama Shiminkan เมือง Kawasaki จ. Kanagawa
ท่านสามารถเข้าชมฟรี โดยสำรองบัตรได้ที่ www.music.su.ac.th/feroci/feroci-in-japan.html (ปิดรับจองบัตร วันที่ 11 พ.ย. 2560)
Back to the list