ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่งเสมียน

30/10/2017

(ดาวน์โหลด)
Back to the list