ประกาศและประชาสัมพันธ์


การประกวดสุนทรพจน์ครั้งที่ 12

30/10/2017

มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการประกวดสุนทรพจน์ครั้งที่ 12
หัวข้อ : "ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น"
สถานที่ : ห้องมิลเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา
วันที่ : 16 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00-17.30 น.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/
Back to the list