ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสำนักแรงงานในประเทศญี่ปุ่น แจ้งเตือนแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น กรณีหลบหนีหรือลักลอบทำงาน

11/01/2018

ดาวน์โหลดรายละเอียด
Back to the list