ประกาศและประชาสัมพันธ์


งานสัมมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น

12/01/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO ขอเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้สนใจชาวไทย
เข้าร่วมงานสัมมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
ที่หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 - 17.15 น.

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับได้จากลิงค์ด้านล่าง

รายละเอียดงานสัมมนา [CLICK]
แบบตอบรับ [CLICK]
Back to the list