ประกาศและประชาสัมพันธ์


รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง JCI

19/02/2018

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรวบรวมรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง JCI (Joint Commission International) จำนวน 61 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นประเภทโรงพยาบาล จำนวน 47 แห่ง และคลีนิก จำนวน 14 แห่ง (ดาวน์โหลด)Tags:   Hospital, JCI

Back to the list