ประกาศและประชาสัมพันธ์


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดยามานาชิ

26/02/2018

จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 (ปิดรับบัตรคิว 14.30)
ดาวน์โหลดใบประกาศ (คลิก)
Back to the list