ประกาศและประชาสัมพันธ์


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโอกินาวะ

27/03/2018

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับคำร้อง 14.30 น.) ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมประจำจังหวัดโอกินาวะ
ดาวน์โหลดรายละเอียด (คลิกอ่าน)
Back to the list