ประกาศและประชาสัมพันธ์


โปสเตอร์งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 19

09/04/2018

ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว
Back to the list