ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น และระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

18/04/2018

ดาวน์โหลด (PDF)
Back to the list