ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

01/05/2018

ดาวน์โหลดรายละเอียด
Back to the list