ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศเชิญชวนบริษัทผุู้สนใจเข้าร่วมยื่นคำขอเพื่อเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/61 และ G2/62

09/05/2018

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://bidding2018.dmf.go.th/
Back to the list