ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศการให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอนาโกยา จังหวัดไอจิ

10/05/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.) โดยในปีนี้จะจัด ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกโควะ
รายละเอียด (ดาวน์โหลด)
Back to the list