ประกาศและประชาสัมพันธ์


TripAdvisor จัดอันดับให้กรุงเทพฯ เป็นอันดับ 10 ใน The Best Food-experience Cities in the World

15/05/2018

TripAdvisor จัดอันดับให้กรุงเทพฯ เป็นอันดับ 10 ใน The Best Food-experience Cities in the World โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://abcnews.go.com/GMA/Travel/tripadvisor-ranks-best-food-experience-cities-world/story?id=55014625
Back to the list