ประกาศและประชาสัมพันธ์


งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา 2018

16/05/2018

เทศกาลไทย ณ นครโอซากา เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในหลากหลายมิติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซ (ญี่ปุ่นตะวันตก) จัดขึ้นปีละครั้งในเดือนพฤษภาคมที่สวนสาธารณะในบริเวณปราสาทโอซากา (Taiyo no Hiroba, Osaka Castle Park) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของนครโอซากา และเป็นงานที่ทุกคนเฝ้ารอคอย งานในปีนี้เป็นเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 16 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ในงานจะมีผู้ออกร้านประมาณ 60 คูหาจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ของไทย และอีกประมาณ 20 คูหาโดยสำนักงานทีมประเทศไทยที่ร่วมกันนำเสนอประเทศไทยในมิติต่างๆ ทั้งด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว สินค้าเกษตรกรรมการสอนทำขนมไทย และการสาธิตแกะสลักผักผลไม้แบบไทยเป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีบนเวทีตลอดทั้งวัน มีไฮไลท์สำคัญ เช่น การสาธิตมวยไทย คอนเสิร์ตเพลงไทย และการแสดงโดยคณะวัฒนธรรมจากประเทศไทยอย่างตระการตา

สถานที่ สวนสาธารณะในบริเวณปราสาทโอซากา (Taiyo no Hiroba, Osaka Castle Park) ใกล้ๆ กับ Osaka Business Park
วันที่ วันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 (เวลา 10.00-20.00 น.)
ค่าเข้า ไม่มีค่าเข้า
URL https://www.facebook.com/ThaifestivalOsakaOfficial/
Back to the list