ประกาศและประชาสัมพันธ์


นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้อุกิโยะเอะ Ukiyo-e ชุดบนแผ่นดินพระราชา (Legendary Land of the King)

16/07/2018

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้อุกิโยะเอะ Ukiyo-e ชุดบนแผ่นดินพระราชา (Legendary Land of the King) ระหว่างวันที่ 16 – 21 กรกฎาคม 2018 ณ ศูนย์ ASEAN – JAPAN CENTRE โดยไม่เสียค่าเข้าชม ซึ่งเป็นการแสดงผลงานของอาจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ศิลปินระดับแนวหน้าในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย โดยนำเอาลักษณะของทิวทัศน์และธรรมชาติของประเทศไทยมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ำ โดยใช้วิธีการพิมพ์ภาพแกะไม้สีน้ำแบบญี่ปุ่นมาผสมผสานกับรูปแบบเฉพาะตัวของอาจารย์
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก https://www.asean.or.jp/ja/ajc-info/news_20180703_pr-2/
Back to the list