ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์ชุด “บนแผ่นดินพระราชา (Legendary Land of the King)" ผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร

23/07/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดนิทรรศการภาพพิมพ์ชุด “บนแผ่นดินพระราชา” (Legendary Land of the King) ผลงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร ศิลปินระดับแนวหน้าในวงการศิลปะร่วมสมัย ของไทยที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้แบบญี่ปุ่น “อุกิโยะเอะ” (Ukiyo-e) ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list