ประกาศและประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครเข้าชิงรางวัล World Soil Day Award ครั้งที่ 1

24/07/2018

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en
Back to the list