ประกาศและประชาสัมพันธ์


งานเทศกาลไทย ณ จังหวัดชิซึโอกะ 2018

06/08/2018

งานเทศกาลไทย ณ จังหวัดชิซึโอกะ 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ 26 - อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณอาโอบะชิมโบโรด ค่าเข้าร่วมชมงานฟรี
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้จาก http://shizuokathai.eshizuoka.jp/
Back to the list