ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศเรื่องการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

25/09/2018

ประกาศเรื่องการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ [CLICK]
Back to the list