ประกาศและประชาสัมพันธ์


งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ครั้งที่ 1

05/10/2018

งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 ต.ค. 2561 ณ บริวเณลานจัดงานข้างห้องสมุดจังหวัดซากะ
Back to the list