ประกาศและประชาสัมพันธ์


งานประกวดภาพถ่าย "Japan through Diplomats’ Eyes 2018"

05/10/2018

ขอเชิญเข้าร่วมชมงานประกวดภาพถ่าย "Japan through Diplomats’ Eyes 2018" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 - 23.00 น. ณ Roppongi Hills Café โดยไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับหัวข้อในการถ่ายภาพประจำปีนี้ คือ “การฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปีการปฏิรูปประเทศสมัยเมจิ”
Back to the list